Voorwaarden & Privacy

Enkele eenvoudige spelregels

Een afspraak om bijv. maandelijks de ramen te wassen kan te allen tijde door u opgezegd worden, met inachtneming van 7 dagen opzegtermijn.

Toch willen wij u attent maken op de volgende voorwaarden:

Als er een mondelinge of schriftelijke overeenkomst is gemaakt om periodiek uw ramen te wassen, en u wilt dat opzeggen, dan zien we dat graag per brief of per e-mail. U ontvangt dan een bevestiging.

Zolang u niet schriftelijk te kennen heeft gegeven en bevestigd heeft gekregen dat de overeenkomst opgezegd is, blijft Glazenwasbedrijf Bonnema vrij om uw ramen overeenkomstig de afspraak te wassen, waarover u dan betaling verschuldigd bent. Glazenwasbedrijf Bonnema kan besluiten bij betalingsachterstand tijdelijk niet uw ramen te wassen totdat uw achterstallige betaling binnen is. Dit tijdelijke onderbreken ontheft u niet van de verplichting uw achterstallige rekening te betalen, en geldt niet als opzegging.

Mocht het u een keer (bijvoorbeeld financieel of door vakantie) niet uitkomen dat de glazenwasser komt, dan horen wij dit graag, het liefst zodra u weet dat het u die maand niet schikt, maar op zijn laatst als reactie op de eventuele aankondigingsmail, zodat we de planning kunnen aanpassen. Ook de route kunnen we dan aanpassen. Bij latere afzeggingen – bijvoorbeeld pas als de glazenwasser voor de deur staat – wordt het normale tarief in rekening gebracht! Denk er alstublieft ook om ons even in te lichten als de straat opgebroken is of de schilder aan uw huis werkt.  

Tijdens langdurige perioden van slecht weer of gedurende de schoolvakanties kan het voorkomen dat uw ramen niet in de geplande week gewassen worden, dit wordt dan zo snel mogelijk ingehaald. Ook wordt het op de website aangegeven als het werk later dan gebruikelijk wordt gedaan, en eventueel ook wanneer een wijk die maand definitief overgeslagen wordt.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Glazenwasbedrijf Bonnema

Algemene voorwaarden Glazenwasbedrijf Bonnema

Uw gegevens en privacy, kort overzicht

Wanneer u zich aanmeldt als klant bij ons vragen wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ook vragen wij om uw e-mailadres. Deze gegevens worden ALLEEN gebruikt om onze dienstverlening uit te voeren: de adresgegevens worden gebruikt om een planning te kunnen maken. Uw e-mailadres wordt gebruikt om u vooraf een planningsmail te kunnen sturen, en achteraf een factuur. Al deze gegevens worden NIET gedeeld met derden tenzij in het kader van de dienstverlening aan u.

Als u gebruik wilt maken van automatische incasso vragen wij u een machtigingsformulier in te vullen. Hier wordt ook om uw rekeningnummer gevraagd. Ook deze gegevens worden alleen gebruikt om de door u gewenste dienst (incasso) uit te voeren, en worden op geen enkele manier met andere partijen gedeeld. U hebt op elk moment het recht en de gelegenheid om uw verleende machtiging voor incasso weer in te trekken, dit kan via e-mail of per brief.

Alle genoemde gegevens worden bijgehouden in een programma voor klantenmanagement (CRM). Hiermee maken wij onze planning en de facturen. In dit programma worden statistieken bijgehouden ten behoeve van onze bedrijfsvoering; onder andere het betaalpatroon van de klant, en of u als particulier, bedrijf of (semi)overheid klant bent. Indien bekend wordt ook het geslacht geregistreerd, dit om een correcte aanhef op de facturen en de e-mails te kunnen gebruiken. Wanneer u als klant opzegt wordt uw klantenkaart inactief, maar kunnen wij uw gegevens indien gewenst helemaal verwijderen zodra ze niet meer wettelijk noodzakelijk (zoals bijvoorbeeld voor de belastingdienst) bewaard moeten worden. U kunt daarvoor een mail sturen om een verzoek tot verwijdering van uw gegevens te doen.

Wij gebruiken zelf geen cookies op onze website.

Uitgebreider Privacystatement