Betalen

Betaling van het werk dat Glazenwasbedrijf Bonnema voor u verricht geschiedt steeds achteraf.

Betalen kan op twee manieren:

  1. U ontvangt een factuur per e-mail, en u maakt het bedrag over naar ons.
  2. U machtigt ons voor het incasseren van het verschuldigde bedrag. Dan wordt het geld aan het einde van de maand waarin het werk voor u is verricht afgeschreven van uw rekening. Let op: U ontvangt wel een factuur in uw mailbox, die kunt u bewaren voor uw administratie.

Ons rekeningnummer is NL93INGB0009109071 t.n.v. Glazenwasbedrijf Bonnema.

Vermeld bij betaling in ieder geval altijd uw klantnummer en het factuurnummer, dan is het eenvoudiger het geld juist te boeken.

Hieronder (klik op de link) vindt u een machtigingsformulier voor incasso. U kunt deze printen en invullen en aan ons opsturen wanneer u wilt dat wij de bedragen voor het glazenwassen incasseren.

Machtiging      <– Klik, print en vul in.